Po zapoznaniu się z historią cmentarza wojennego na wzgórzu Golm uczniowie mają możliwość zastanowienia się nad kulturą pamięci podczas warsztatów twórczych. Jak zaprojektują i wykorzystają miejsce cmentarza wojennego? W pracy grupowej opracowywane są pomysły, które mogą zawierać elementy strukturalne, artystyczne lub botaniczne lub stanowić propozycje wydarzeń i prezentacji. Przy pomocy różnorodnych materiałów i nowoczesnych mediów uczniowie przedstawiają swoje pomysły jako wkład w kulturę pamięci.