Volksbund Logo Desktop Volksbund Logo Mobil

Ucieczka i migracja

Ucieczka i migracja

Szczegóły oferty:

  • Kategoria: Warsztat
  • Czas trwania: ok. 2 godziny
  • Warsztat nadaje się dla osób od 14 roku życia

Podczas wprowadzenia do tematu (w formie gry) zachęca się uczestników do rozmowy o sprawiedliwym podziale zasobów i szansach rozwoju na świecie. Wynikająca z tego dyskusja o prawach człowieka prowadzi uczestników do tematu prawa do pomocy i azylu. Informacje do tematu uczestnicy otrzymują poprzez zapoznanie się z biografiami osób i ich doświadczeń będących konsekwencją czasów II wojny światowej. W interaktywnej „Grze ścieżek życia” młodzi ludzie poznają różne biografie z historii Polski i Niemiec, które dotyczą różnorodnych ruchów migracyjnych i uchodźczych w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Następnie podczas dyskusji uczestnicy przenoszą się do teraźniejszości. Uczestnicy opowiadają o aktualnych doświadczeniach związanych z migracją międzynarodową i sytuacją uchodźców oraz przejmują rolę osób za nich odpowiedzialnych. W grze symulacyjnej młodzi ludzie pełnią rolę członków rządów różnych krajów i muszą podejmować i uzasadniać decyzje dotyczące azylu i migracji.

Rezerwacja


Powrót