Na początku uczestnicy przy pomocy dokumentów i wywiadów świadków porównują sytuację młodzieży obecnie i w przeszłości. W ten sposób młodzież wymienia się informacjami na temat różnych aspektów pojęcia „młodzież w narodowym socjaliźmie“.

Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z metodą aktywnego i odkrywczego uczenia się i samodzielnej pracy z materiałami źródłowymi, zdjęciami, piosenkami i tekstami, a następnie z opracowanych materiałów utworzyć własną wystawę tematyczną. Oprócz młodości w narodowosocjalistycznych Niemczech, przy pomocy różnych materiałów tematyzowana jest także sytuacja młodych ludzi w okupowanej Polsce. W tej części warsztatu poruszane są takie tematy jak: przymusowe roboty, młodzież w obozach, polski ruch oporu i doświadczenie przemocy młodzieży pochodzenia żydowskiego. Podczas dyskusji kończącej warsztat uczestnicy wspólnie porównują warunki życia i różnorodność pojęcia młodości w przeszłości i czasach obecnych.