W grze wprowadzającej uczniowie na własne oczy doświadczają tego, że zbieg okoliczności czasami decyduje o ścieżkach życia, którymi dziecko może podążać. Następnie uczestnicy wspólnie definiują, kim jest dziecko, a kim żołnierz i dyskutują, czy te dwa pojęcia do siebie pasują. Poprzez krótkie filmy uczniowie poznają trzy biografie dzieci-żołnierzy. Następnie sami stają się aktywni, tworzą katalog praw dziecka i wyrażają swoją wolę polityczną w „Akcji Czerwonej Ręki – przeciwko dzieciom-żołnierzom”.