Zbieranie – Badanie – Zachowanie – Przekazywanie

Badanie historii cmentarza wojennego Golm, nalotu bombowego na Świnoujście z 12 marca 1945 r. i osób spoczywających na cmentarzu wojennym należy zachować poprzez ciągłą archiwizację. Materiały archiwalne obejmują kopie źródeł archiwalnych, pisemnych, dźwiękowych i obrazowych relacji świadków oraz zbiorów grupy Interesantów nad Miejscem Pamięci Golm jak i innych zbiorów prywatnych.

Materiały są gromadzone w bibliotece Ośrodka Edukacji i Spotkań Młodzieży. Poza zbieraniem, konserwacją i badaniami, celem jest również wdrożenie wyników do pracy edukacyjnej. Pod wykwalifikowanym kierownictwem młodzi ludzie mogą korzystać z tego materiału, a także z literatury wtórnej dotyczącej historii i polityki Niemiec i Polski.

Antologia „Golm i tragedia Świnoujścia. Groby wojenne drogowskazem między przeszłością a przyszłością” (2011), wydana przez Volksbund, zawiera interesujące informacje oparte na najnowszych badaniach naukowych i jest dostępna w księgarniach.

W marcu 2017 r. w JBS Golm otwarto specjalistyczną bibliotekę ze środków Krajowej Centrali Edukacji Politycznej. Powstało zatem publiczne miejsce nauki i badań dla uczniów, studentów, naukowców i wszystkich zainteresowanych obywateli i obywatelek.