26.-30.10.2020, Kamminke, Uznam

Mimo ograniczeń udało się bezproblemowo zrealizować w naszym Ośrodku Edukacji i Spotkań Młodzieży projekt teatralno-muzyczny z udziałem uczniów ze Szkoły Specjalnej  im. Janusza Korczaka Wolgast / Filia w Usedom, który z powodu pandemii koronawirusa został przełożony z maja na październik.

Wraz z pedagogiem berlińskiej grupy artystycznej „Kollektiv Kunszt” Edytą Rogowską i pedagogiem muzycznym Sarah Magill, młodzi ludzie wzięli udział w kilkudniowych warsztatach, podczas których twórczo zgłębiali wartości szacunku, partycypacji politycznej, ochrony środowiska i pokojowego współistnienia. Ważną rolę odegrała również wizyta na cmentarzu wojennym Golm, gdzie młodzi ludzie na przykładzie II wojny światowej zajmowali się konsekwencjami przemocy i wojny. Podczas warsztatów trudne tematy zostały następnie przeanalizowane w prosty i kreatywny sposób.

W trakcie zajęć zachęcano uczniów do wykorzystania sztuki jako narzędzia do wyrażania siebie na temat złożonych, a czasem i emocjonalnych rzeczy. W ten sposób uczniowie zostali zmotywowani do lepszego korzystania z własnego potencjału i korzystania z prawa do zabrania głosu na ważne tematy. Na koniec projektu uczniowie uroczyście zaprezentowali przygotowaną przez siebie sztukę na temat partycypacji politycznej w kontekście zmian klimatycznych i ochrony środowiska.

Projekt MEGAphon: szacunek dla Twojego głosu! był możliwy dzięki dofinansowaniu z „Partnerstwa na rzecz Demokracji / Południowego Biura Uznam”, które jest częścią federalnego programu „Żyj Demokracją!” Federalnego Urzędu ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.